C/ Correu Vell, 5


Casal Municipal de Gent Gran Pati Llimona


El Casalde Pati Llimona forma part del Projecte de Gestió per a la contractació dels serveis de dinamització i promoció de la Gent Gran de Ciutat Vella i per a la gestió dels Casals Municipals de Gent Gran.

El Programa de Dinamització per a Gent Gran del Districte de Ciutat Vella té dos vessants d’implantació que es retroalimenten i complementen una a l’altra en la intervenció que es du a terme des d’una perspectiva professional:

1. Gestió dels Casals de Gent Gran i del servei específic per a les persones més vulnerables, vinculat als casals. Els Casals Municipals de Gent Gran (CMGG) fomenten el lleure, la promoció i la participació
social entre la Gent Gran. Són Serveis de Promoció Social i Acció Comunitària encaminats a fomentar la salut, la creativitat, establir vincles d'amistat i la participació en la comunitat. A part de les activitats socioculturals i de lleure, poden comptar amb serveis complementaris com l’espai relacional o el servei de menjador. Dins del marc dels casals disposem de serveis d'informació, serveis de dinamització amb tallers, sortides, xerrades, i altres, gestió de les activitats de l'espai relacional, activitats a l'espai exterior, activitats intergeneracionals i comunitàries amb altres entitats, punt de noves tecnologies amb un ordinador amb connexió a internet, aula d'aprenentatge de noves tecnologies, i servei de suport a les activitats de la comissió gestora i a les comissions d'activitats (comissió de balls i festes, d'acollida, d'excursions,...)

2. Gestió d’animació i promoció per a la Gent Gran en l'àmbit de districte. Aquest inclou: colònies per a gent gran, homenatges a persones centenàries, visites i sortides culturals, grans festes, suport a òrgans i estaments, serveis d'informació i projectes d'interrelació amb altres entitats del territori. Aquest apartat es gestiona des dels casals però hi pot participar qualsevol persona gran del districte i les activitats es fan fora dels casals.

SERVEIS I INSTAL·LACIONS

  • Gestió de centres i equipaments
  • Intervenció per a la prevenció de la dependència en col·lectius de fragilitat.
  • Suport i assessorament a les entitats de gent gran
  • Organització d’activitats de caràcter recreatiu i comunitari
  • Gestió dels menjadors socials
  • Aplicació de programes d’exercici físic comunitari

Vols estar al dia de totes les novetats?

Subscriu-te al nostre newsletter

Unim persones per moure emocions

© E3 Lleure i gent gran 2014 · Condicions legals · Contacte