Apostem pel compromís, la qualitat, el servei i la confiança per oferir un servei enfocat a les persones

Treballem dia a dia pel benestar de les persones grans a través de la participació i dinamització social, i ho aconseguim gràcies al treball integrat i multidisciplinar del nostre equip de professionals. Fa més de 30 anys que estem compromesos amb la societat i això ens ha permès consolidar-nos al mercat com a un referent en l’àmbit del lleure sociocultural i l’esport vinculat a les persones grans. La qualitat, el compromís i la confiança són els valors que ens permeten, dia rere dia, mantenir el lideratge intel·lectual del sector.

Humilitat, confiança, compromís i optimisme són alguns dels valors que ens defineixen

Treballem basant-nos en valors que potenciïn un ambient de treball favorable per poder oferir serveis professionals de qualitat. Els valors que determinen la nostra manera de ser i de fer estan enfocats a aconseguir els millors resultats pels nostres clients des de la humilitat, l’optimisme i l’alegria del gran equip humà d'E3.

Humilitat

Confiança en les persones i en l’equip

orientació al client

millora contínua

treball en equip

eficiència

rendibilitat

compromís

optimisme

alegria

Col·laborem activament per un desenvolupament just de la societat i mediambientalment sostenible

Integrem voluntàriament les preocupacions socials i mediambientals en el nostre treball del dia a dia. Des de l’òrgan de govern de l’empresa, com des de tots i cadascun dels serveis que gestionem, ens comprometem a que les nostres accions tinguin un impacte negatiu mínim en el medi ambient i que fomentin la integració i el benestar social. Tots els treballadors i treballadores del grup Sintagmia estan vinculats per aquest Compromís de Responsabilitat Social Corporativa.

Principis generals


Desenvolupem el nostre compromís de Responsabilitat Social corporativa en quatre àmbits: a nivell intern, en les relacions comercials, en l’entorn local i en un àmbit global. Els principis generals pels quals ens regim són:

Contribuir en el progrés econòmic, social i mediambiental amb la intenció d’aconseguir un desenvolupament just i sostenible.

Defensar i practicar relacions comercials i laborals saludables.

Fomentar la formació del capital humà, mitjançant la generació d’ocupació i l’oferiment de formació als treballadors.

Recolzar, defensar i exercir uns correctes principis de govern empresarial.

Lluitar contra la corrupció, abstenint-se de realitzar pràctiques corruptes en cap cas i de relacionar-se amb empreses o particulars que les practiquin.

Actuacions


Per dur a terme el nostre compromís i aconseguir aplicar els principis de Responsabilitat Social Corporativa en tots els àmbits des de Sintagmia duem a terme les següents actuacions:

Potenciem la formació del personal de Sintagmia com a mesura de creixement empresarial i de desenvolupament de les persones.

No treballem amb cap empresa ni particular que no compleixi tots els requisits legals vigents en matèria fiscal, laboral, mediambiental, etc.

No participarem en activitats comercials que siguin contràries a la llei ni suposin un desmantellament de la lliure competència.

Proposem als nostres clients, i a d’altres agents amb qui interactuem, que actuïn d’acord amb els nostres principis generals de RSC, fins al punt que puguem desvincular-nos-hi si actuen de forma deliberadament contrària a aquests principis.

Revisem permanentment totes les accions que puguin malmetre el medi ambient i treballem sempre de forma que ocasionem el menor impacte possible. Vetllem per la responsabilitat mediambiental de totes les nostres accions.

Proposem als nostres clients, i a d’altres agents amb qui interactuem, que actuïn amb consciència mediambiental en tot allò que realitzin, fins al punt que puguem desvincular-nos-hi si actuen de forma deliberadament irresponsable amb el medi ambient.

Realitzem una actuació anual compromesa amb la protecció del medi ambient o amb la millora de les condicions de vida de les persones amb més necessitats, sempre d’acord amb els principis generals de RSC de Sintagmia.

Unim persones per a moure emocions

E3 forma part del grup Sintagmia, un grup d’empreses que neix l’any 2012 amb la voluntat d’oferir serveis de qualitat adreçats a les persones, que n’estimulin les emocions i sentiments positius i en millorin la qualitat de vida, procurant el desenvolupament professional i humà de tothom que forma part del grup

Vols estar al dia de totes les novetats?

Subscriu-te al nostre newsletter

Unim persones per moure emocions

© E3 Lleure i gent gran 2014 · Condicions legals · Contacte