Gestió d’apartaments tutelats

Gestió d’apartaments tutelats

Servei i cessió d'espais

Servei i cessió d'espais

Gestió de centres cívics

Gestió i dinamització de centres cívics

Organització d’activitats de caràcter recreatiu i comunitari

Organització d’activitats de caràcter recreatiu i comunitari: Setmana de la gent gran, Dia Internacional de la Gent Gran, Dia Internacional de l’Alzehimer,festes populars,...

Programes d’intervenció en la prevenció de caigudes.

Programes d’intervenció en la prevenció de caigudes.

Cursos d’intervenció en els àmbits de l’animació socio cultural i de l’activitat física.

Cursos d’intervenció en els àmbits de l’animació socio cultural i de l’activitat física.

Programes d’activitat física vinculats a l’atenció de persones amb fragilitat.

Programes d’activitat física vinculats a l’atenció de persones amb fragilitat.

Exposicions

Exposicions

Organització de tallers cognitius

4.8. Organització de tallers cognitius: memòria, reminiscència, històries de vida, riure, arteràpia, música, autoestima, autoconeixement, resiliència…

Informació als centres cívics

Informació als centres cívics

Treball amb el teixit associatiu

Treball amb el teixit associatiu

Programes comunitaris d’intervenció intergeneracional.

Programes comunitaris d’intervenció intergeneracional.

Organització de sortides recreatives i culturals

Organització de sortides recreatives i culturals

Aplicació del control i monitorització del moviment mitjançant l’aplicació de les noves TIC

Aplicació del control i monitorització del moviment mitjançant l’aplicació de les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC’s).

Estudi de la gestió de casals i equipaments de lleure per a gent gran

Estudi de la gestió de casals i equipaments de lleure per a gent gran

Activitats a l’aire lliure

Activitats a l’aire lliure: caminades, jocs de descoberta, diades esportives...

Aplicació de programes d’exercici físic comunitari

Aplicació de programes d’exercici físic comunitari: gimnàstica suau, aeròbic adaptat, fitness, consciència corporal, pilates adaptat, tècniques de relaxació, tai-txí, ioga,...

Dinamització d’espais lúdics i recreatius per a gent gran.

Dinamització d’espais lúdics i recreatius per a gent gran.

Gestió de punts d’informació

Gestió dels punts d’informació per a gent gran

Programes d’intervenció en persones grans en situacions de risc social.

Programes d’intervenció en persones grans en situacions de risc social.

Servei de cursos i tallers

Servei de cursos i tallers

Organització de torns vacacionals

Organització de torns vacacionals

Activitats aquàtiques per a gent gran.

Activitats aquàtiques per a gent gran.

Espectacles, actuacions i cicles culturals

Espectacles, actuacions i cicles culturals

Dinamització d'activitats

Dinamització d'activitats per a la gent gran a nivell de centre, barri, districte o ciutat

Gestió dels menjadors socials

Gestió dels menjadors socials

Servei de suport a la creació

Servei de suport a la creació

Gestió de centres i equipaments

Gestió integral de serveis de dinamització i gestió d'quipaments

Intervenció per a la prevenció de la dependència en col·lectius de fragilitat.

Intervenció per a la prevenció de la dependència en col·lectius de fragilitat.

Gestió de programes de voluntariat per a gent gran.

Gestió de programes de voluntariat per a gent gran.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de serveis per a gent gran.

Anàlisi de l’oferta i la demanda de serveis per a gent gran.

Programes d’aplicació a les TIC’s a la intervenció sociocultural dirigida a gent gran.

Programes d’aplicació de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC’s) a la intervenció sociocultural dirigida a gent gran.

Suport i assessorament a les entitats de gent gran

Formació en la gestió associativa dirigida a gent gran

Programes d’activitat física dirigits al col·lectiu de dones.

Programes d’activitat física dirigits al col·lectiu de dones.

Gestionem programes d’activitat física per a gent gran i altres col·lectius.Fomentem la participació i socialització de la gent gran a través de la gestió de programes d’animació

Programes d’activitat física

 • Programes d’activitat física vinculats a l’atenció de persones amb fragilitat.
 • Programes d’intervenció en la prevenció de caigudes.
 • Aplicació del control i monitorització del moviment mitjançant l’aplicació de les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TICs).
 • Aplicació de programes d’exercici físic comunitari: gimnàstica suau, aeròbic adaptat, fitness, consciència corporal, pilates adaptat, tècniques de relaxació, tai-txí, ioga,...
 • Activitats a l’aire lliure: caminades, jocs de descoberta, diades esportives...
 • Dinamització d’espais lúdics i recreatius per a gent gran.
 • Programes d’activitat física dirigits al col·lectiu de dones.
 • Activitats aquàtiques per a gent gran.

Programes d’animació sociocultural

A través de l’animació sociocultural fomentem els processos de participació i socialització de la Gent Gran d’una població, barri o districte. Són característiques d’aquest àmbit d’intervenció l’organització de:

 • Programes d’intervenció en persones grans en situació de risc social.
 • Programes comunitaris d’intervenció intergeneracional.
 • Programes d’aplicació de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) a la intervenció sociocultural dirigida a gent gran.
 • Intervenció per a la prevenció de la dependència en col·lectius de fragilitat.
 • Organització d’activitats de caràcter recreatiu i comunitari: Setmana de la gent gran, Dia Internacional de la Gent Gran, Dia Internacional de l’Alzehimer, festes populars,...
 • Organització de sortides recreatives i culturals: torns de vacances, sortides culturals, activitats a la natura,...
 • Organització de tallers monogràfics: memòria, reminiscència, històries de vida, riure, arteràpia, música, autoestima, autoconeixement, resiliència...
 • Gestió de programes de voluntariat per a gent gran.

Oferim el nostre know how amb projectes a mida que s’adapten a les necessitats de cada client

Al llarg dels anys hem anat acumulant experiència i coneixement. Aquest és un bé del que disposem i que volem compartir amb els nostres clients en forma d’assessorament, consultoria o formació.

Les temàtiques que desenvolupem són:

Formació a mida

Traduïm el coneixement acumulat per tots els integrants d’E3 en programes formatius a mida de les necessitats del client. Aquests programes poden fer referència a qualsevol dels aspectes que tenen a veure amb la gestió d’un equipament de gent gran o d’un programa d’activitat física per aquest col·lectiu. En general poden tenir dues vessants diferenciades:

 • Cursos de reciclatge professional, dissenyats per a dotar d’eines d’intervenció en els àmbits de l’animació sociocultural i de l’activitat física.
 • Cursos formatius dirigits a entitats o col·lectius de voluntariat de gent gran que volen millorar la seva gestió interna associativa.

Estudis per institucions i entitats

Oferim estudis per aquelles institucions o entitats que estiguin interessades en conèixer diferents realitats socials de la gent gran com:

 • Anàlisi de l’oferta i la demanada de serveis per a gent gran.
 • Estudi de gestió de casals i equipaments de lleure per a gent gran.

Vols estar al dia de totes les novetats?

Subscriu-te al nostre newsletter

Unim persones per moure emocions

© E3 Lleure i gent gran 2014 · Condicions legals · Contacte