Servei i cessió d'espais


## Servei i cessió d'espais "En els casos que l’equipament disposi de diferents sales i espais multi usos que E3 disposarà a disposició de grups de ciutadans i entitats per a que hi puguin realitzar les seves propostes i activitats. Aquestes condicions poden tenir caràcter puntual o estable. Tots els usos estaran subjectes a pagament dels preus públics aprovats anualment per l’Ajuntament de Barcelona i al compliment de les normatives i acords d’ús existents. Funcions: es donarà suport logístic i tècnic al moviment associatiu i/o a les iniciatives ciutadanes individuals o col•lectives, dels districte i la ciutat. Destinataris: entitats, associacions i grups sense personalitat jurídica. També promotors i empreses privades. Tindran prioritat les entitats i associacions. El servei s’oferirà en els horaris d’obertura del centre. La utilització dels espais del servei de cessió d’espais serà compatible amb la resta de serveis i programacions de l’equipament. E3 farà una projecció mensual dels espais disponibles per a la cessió d’entitats. Les entitats que actualment ocupen el servei de residències, es concreta a l’apartat número 5 i 7 del present projecte. La projecció d’ocupació de l’espai és la que es detalla en el quadre d’ocupació de sales que actualment és vigent, tot i que s’adaptarà a les necessitats de cada situació real."

ELS NOSTRES CLIENTS

Servei Activitat física per a col·lectius d'adults- Sabadell
Centre Cívic Torre Llobeta
Casal de Gent Gran Vilapicina i Torre Llobeta

Vols estar al dia de totes les novetats?

Subscriu-te al nostre newsletter

Unim persones per moure emocions

© E3 Lleure i gent gran 2014 · Condicions legals · Contacte